YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ thống thông tin là :

  • A. Là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.
  • B. Là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.
    
  • C. Cả 2 đều đúng
  • D. Cả 2 đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B.

  Hệ thống thông tin : Là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>