AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp truyền thông tin hiện nay là

  • A. Chỉ có truyền trực tuyến.
  • B. Chỉ có truyền bằng sóng.
  • C. Truyền trực tuyến và truyền bằng sóng.
  • D. Tất cả đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Truyền trực tuyến và truyền bằng sóng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>