YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm điểm giống nhau giữa thông tin và viễn thông ?

  • A. Hệ thống thông tin là một phần của hệ thống viễn thông
  • B. Đều truyền thông tin
  • C. Đều truyền đi bằng vô tuyến 
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Điểm giống và khác nhau giữa thông tin và viễn thông :
   • Giống nhau: đều truyền thông tin
   • Khác nhau: HTVT là một phần của HTTT; HTVT truyền đi bằng vô tuyến còn HTTT truyền đi bằng vô tuyến và đường truyền. 
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>