YOMEDIA
NONE
 • Choose one sentence that has the same meaning as the root one.

  Câu hỏi:

  He said, “My wife has just bought a diamond ring.”

  • A. He said that his wife had just bought a diamond ring.
  • B. He said that my wife had just bought a diamond ring.
  • C. He said that his wife has just bought a diamond ring.
  • D. He said that his wife just bought a diamond ring.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON