YOMEDIA
NONE
 • Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part.

  Câu hỏi:

  The alarm (went off) at 5.30. I got up and got ready for work.

  • A. went on
  • B. worked
  • C. rang
  • D. opened

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON