YOMEDIA
NONE
 • Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

  Câu hỏi:

  The major goal of primary education is to achieve basis literacy and innumeracy among all students.

  • A. basis
  • B. major goal
  • C. is
  • D. among

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A 

  basis ---> basic

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON