AMBIENT
 • Câu hỏi:

  He is one of the most boring people I ever meet. He never says anything interesting.

  • A. the most
  • B. ever meet
  • C. says
  • D. interesting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ever meet ---> have ever meet

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>