AMBIENT
 • Choose the underlined words or phrases that are not correct in standard written English.

  Câu hỏi:

  Jones tried to use chopsticks but he can’t. He isn’t used to use them.

  • A. tried
  • B. but
  • C. can
  • D. use

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  use ---> using

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>