YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ann  is going to America next month. She hasn’t never been there before.

  • A. is going to 
  • B. next month
  • C. never
  • D. before

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Bỏ never

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA