AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm q1 = 10nC và q2 = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi ε= 2. Hệ số \(k = {9.10^9}\frac{{N.{m^2}}}{{{C^2}}}\) . Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 

  • A. 2.10-3N.     
  • B. 10-3N.      
  • C. 0,5.10-3N.  
  • D. 10-4N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>