AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng truyền từ không khí vào môi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối \(n = \sqrt 3 \) dưới góc tới 60o, coi không khí có chiết suất tuyệt đối là 1. Góc khúc xạ có giá trị là 

  • A.  28,2o.     
  • B.  37,5o.
  • C. 45o.         
  • D. 30o.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>