AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai đèn giống nhau có cùng hiệu điện thế định mức U. Nếu mắc nối tiếp hai đèn vào nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 2U thì 

  • A. cả hai đèn đều sáng hơn bình thường.       
  • B. đèn B sáng yếu hơn bình thường.
  • C. cả hai đèn đều sáng bình thường.        
  • D.  đèn A sáng yếu hơn bình thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  + Mắc nối tiếp hai đèn giống nhau vào hiệu điện thế 2U → hiệu điện thế trên mỗi đèn là U → cả hai đèn sáng bình thường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>