AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đặt hiệu điện thế u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng 

  • A. \(30\sqrt 2 \)  V     
  • B. 50 V.              
  • C. \(50\sqrt 2 \)  V.     
  • D. 30 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(U = \sqrt {U_R^2 + {{\left( {{U_L} - {U_C}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{30}^2} + {{\left( {120 - 80} \right)}^2}}  = 50\,\,V \to {U_0} = U\sqrt 2  = 50\sqrt 2 \,\,V.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>