ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

  • A. Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh
  • B. Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh
  • C. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
  • D. Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông là: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON