ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu

  Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn

  Đơn vị (%)

  Giai đoạn

  1986-1991

  1992-1997

  1998-2001

  2002-2007

  2015

  Tốc độ tăng trưởng

  4,7

  8,8

  6,1

  7,9

  5,3

  (Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)

  Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?

  • A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991
  • B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn
  • C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm
  • D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nhận định không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015 là Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm vì từ 1986-2015, tốc độ tăng trưởng GDP còn biến động qua các giai đoạn. Ví dụ 1986-1991 tốc độ tăng trưởng GDP là 4,7%; giai đoạn 1992-1997 tăng lên 8,8% nhưng đến 1998-2001 lại giảm còn 6,1%...

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF