ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm axit oleic và triolein thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 0,84 mol. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với 0,6 mol Br2. Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, kết thúc phản ứng thu được x gam glixerol. Giá trị của x là

  • A. 16,56. 
  • B. 22,08. 
  • C. 11,04. 
  • D. 33,12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong X có axit oleic ( u mol) và triolein (v mol)

  → nCO2 - nH2O =  u + 5V = 0,84

  nBr2 = u + 3v = 0,6 mol

  → u = 0,24 và v = 0,12

  → nC3H5(OH)3 = v = 0,12

  → x = 11,04 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON