ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn triglixerit X bằng dung dịch NaOH, đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, natri panmitat và natri stearat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X có 2 gốc panmitat (P) và 1 gốc stearat (S) : Có 2 đồng phân với thứ tự PPS, PSP.

  X có 1 gốc panmitat (P) và 2 gốc stearat (S) : Có 2 đồng phân với thứ tự SPS, SSP.

  → X có 4 cấu tạo phù hợp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON