ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este X (có công thức phân tử C5H10O2) thu được axit propionic và ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn ancol Y bằng CuO, đun nóng thu được anđehit Z. Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Z là anđehit không no, có 1 liên kết C=C trong phân tử.
  • B. Công thức cấu tạo của X là CH3CH2CH2COOCH3.
  • C. Công thức phân tử của Y là C3H8O.
  • D. Y và Z tan rất tốt trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X là C2H5COOC2H5

  Y là C2H5OH

  Z là CH3CHO

  Phát biểu đúng là D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON