ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 90 ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 59,58. 
  • B. 17,64. 
  • C. 41,94. 
  • D. 66,20.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nBa(OH)2 = 0,18 mol và nCuSO4 = 0,2 mol

  Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 +BaSO4

  0,18               0,18           0,18          0,18

  → m kết tủa = 59,58 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF