YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dòng nào sau đây không nêu đúng về đặc điểm của nội dung phát biểu trong quá trình phát biểu theo chủ đề?

  • A. Đúng trọng tâm.
  • B. Nhiều thông tin.
  • C. Không trùng lặp với người khác.
  • D. Sử dụng nhiều dẫn chứng thuyết phục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 511

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON