YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dòng nào sau đây không nêu đúng về đặc điểm của nội dung phát biểu trong quá trình phát biểu theo chủ đề?

  • A. Đúng trọng tâm.
  • B. Nhiều thông tin.
  • C. Không trùng lặp với người khác.
  • D. Sử dụng nhiều dẫn chứng thuyết phục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 511

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF