YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào sau đây không phải là nét khác biệt giữa một bài phát biểu ý kiến và một bài viết thông thường?

  • A. Trước khi phát biểu phải có lời mở đầu.
  • B. Trong quá trình phát biểu phải nói từ cái cụ thể đến cái trừu tượng.
  • C. Trong quá trình phát biểu phải chú ý điều chỉnh giọng nói cho có sức thuyết phục.
  • D. Kết thúc phát biểu phải có lời cảm ơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF