ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đáp án nào sau đây không phải là nét khác biệt giữa một bài phát biểu ý kiến và một bài viết thông thường?

  • A. Trước khi phát biểu phải có lời mở đầu.
  • B. Trong quá trình phát biểu phải nói từ cái cụ thể đến cái trừu tượng.
  • C. Trong quá trình phát biểu phải chú ý điều chỉnh giọng nói cho có sức thuyết phục.
  • D. Kết thúc phát biểu phải có lời cảm ơn.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1