ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích cơ bản của việc phát biểu theo chủ đề là gì?

  • A. Trình bày được những ưu điểm của vấn đề cần thảo luận, đang gây nhiều tranh cãi.
  • B. Phát biểu ý kiến của mình về vấn đề cần thảo luận trước tập thể.
  • C. Trình bày được nội dung của vấn đề cần thảo luận.
  • D. Luyện tập khả năng diễn thuyết và trình bày trước tập thể.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 510

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1