YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mục đích cơ bản của việc phát biểu theo chủ đề là gì?

  • A. Trình bày được những ưu điểm của vấn đề cần thảo luận, đang gây nhiều tranh cãi.
  • B. Phát biểu ý kiến của mình về vấn đề cần thảo luận trước tập thể.
  • C. Trình bày được nội dung của vấn đề cần thảo luận.
  • D. Luyện tập khả năng diễn thuyết và trình bày trước tập thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 510

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF