YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \frac{1}{{\sqrt 3 \pi }}\) (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(100πt) V. Tìm giá trị của R để dòng điện chậm pha so với điện áp góc π/6 ? 

  • A. R = 50 Ω.              
  • B. R = 150 Ω      
  • C.  R = 100 Ω.               
  • D. R = 100 √3 Ω.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON