YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; \({}_{18}^{40}Ar\) ; \({}_3^6Li\) lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145 u và 1u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_3^6Li\) thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \({}_{18}^{40}Ar\) 

  • A.

    lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.        

  • B. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.
  • C.  lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.                        
  • D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON