AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một hiệu điện thế không đổi Uo = 6 V lên tụ điện có điện dung C = 50 μF. Điện tích trên bản dương của tụ và năng lượng điện trường tích lũy trong vùng không gian giữa hai bản tụ có giá trị lần lượt là 

  • A.

   q = 1,2 mC; Eđ = 7,2 mJ.       

  • B. q = 1,2 mC; Eđ = 3,8 mJ.
  • C. q = 0,6 mC; Eđ = 7,2 mJ.                     
  • D. q = 0,3 mC; Eđ = 0,9 mJ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
?>