AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta.

  • A. Biển Đông làm giảm độ lục địa của các vùng phía tây đất nước
  • B. Biển Đông làm tăng độ ẩm tương đối của không khí
  • C. Biển Đông làm tăng độ lạnh khô của gió mùa Đông Bắc
  • D. Biển Đông mang lại một lượng mưa lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>