AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  Sự biến động diện tích rừng qua một số năm.

  (Đơn vị: triệu ha)

  Năm

  1943

  1983

  2003

  2014

  Tổng diện tích rừng

  14,3

  7,2

  12,7

  13,7

  Rừng tự nhiên

  14,3

  6,8

  10,2

  10,1

  Rừng trồng

  0,0

  0,4

  2,5

  3,6

  Độ che phủ (%)

  43

  22

  38

  40,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015)

  Nhận định đúng nhất là:

  • A. Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn diện tích rừng trồng.
  • B. Tổng diện tích rừng đã được khôi phục hoàn toàn.
  • C. Diện tích và chất lượng rừng có tăng nhưng vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn.
  • D. Diện tích rừng trồng tăng nhanh nên diện tích và chất lượng rừng được phục hồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>