AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta (theo giá thực tế).

  (Đơn vị: tỉ đồng)

  Năm

  2005

  2015

  Nông nghiệp

  183342,4

  637400

  Lâm nghiệp

  9496,2

  26600

  Thủy sản

  63549,2

  194400

  Tổng

  256387,8

  858400

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015,NXB Thống kê, 2016)

  Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta là

  • A. Biểu đồ miền
  • B. Biểu đồ cột đôi
  • C. Biểu đồ cột chồng
  • D. Biểu đồ tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sử dụng kỹ năng nhận diện biểu đồ:

   Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy môcơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản của nước ta là biểu đồ tròn ( biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu trong 2 năm)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>