AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nội dung của quyền học tập?

  • A. Công dân có quyền học không hạn chế
  • B. Công dân có quyền học thường xuyên, suốt đời
  • C. Công dân không được học theo nhu cầu
  • D. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>