YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ?

  • A. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan.
  • B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.
  • C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan.
  • D. Phát hiện một ổ cờ bạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>