YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trên địa bàn khu dân cư mình ?

  • A. Yêu cầu lò mổ gia cầm ngừng hoạt động.
  • B. Đòi lò giết mổ gia cầm bồi thường vì để ô nhiễm.
  • C. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động của cơ sở này.
  • D. Đe dọa những người làm việc trong lò giết mổ gia cầm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>