AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

  • A. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường
  • B. ứng phó sự cố môi trường.
  • C. phòng chống sự cố môi trường.
  • D. đánh giá thiệt hại môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>