YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = Uocos(100πt + j) V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với C thay đổi được. Cho L = \(\frac{1}{{2\pi }}\) (H). Ban đầu, điều chỉnh C = C1= \(\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\) (F). Sau đó, điều chỉnh C giảm một nửa thì pha dao động của dòng điện tức thời trong mạch tăng từ \(\frac{\pi }{4}\) đến   \(\frac{5\pi }{12}\). Giá trị của R bằng 

  • A. 110 Ω.     
  • B.  50 Ω.                
  • C. 100 Ω.     
  • D. \(50\sqrt[{}]{3}\) Ω.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON