YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân \({}_3^7Li\) đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân \({}_1^1p + {}_3^7Li \to \alpha  + X\). Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ, hai hạt sinh ra có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160o. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 

  • A. 10,2 MeV.            
  • B. 20,4 MeV         
  • C. 17,3 MeV.                
  • D. 14,6 MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON