YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anten thu sóng điện từ vô tuyến dựa vào hiện tượng nào sau đây? 

  • A. Cảm ứng điện từ      
  • B. Cộng hưởng điện     
  • C. Dao động tự do            
  • D. Tự cảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA