AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công tắc 2 cực của mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn dùng để

  • A. Nối với đèn 1
  • B. Nối với đèn 2
  • C. Đóng hoặc ngắt nguồn điện
  • D. Tất cả ý trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>