• Câu hỏi:

  Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

  • Bước 1. Vạch dấu
  • Bước 2. Khoan lỗ bảng điện
  • Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện
  • Bước 4. Nối dây mạch điện
  • Bước 5. Kiểm tra

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC