YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách đấu dây của công tắc 3 cực với 2 đèn:

  • A. Cực 1 nối với đèn 1, cực 2 nối với đèn 2, cực 0 nối với công tắc 2 cực
  • B. Cực 0 nối với đèn 1, cực 1 nối với đèn 2,, cực 2 công tắc 2 cực
  • C. Cực 2 nối với đèn 1, cực 1 nối với đèn 2, cực 0 nối với công tắc 2 cực
  • D. Cực 1 nối với đèn 1, cực 0 nối với đèn 2, cực 2 nối với công tắc 2 cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>