YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 Km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200Km và hiệu điện thế 200000kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt P1 và P2 của hai đường dây?

  • A. P1 = P2  
  • B.  P1 = 2P2  
  • C.  P1 = 4P2  
  • D. P1 = 1/2P2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công suất hao phí trong trường hợp 1

  Php1= RP2/(U1)2  = (ρl1P2/S)/ (U1)2 

  =  (100ρP2/S)/ (100000)2      (1)

  Công suất hao phí trong trường hợp 2

  Php2= RP2/(U2)2  = (ρl2P2/S)/ (U2)2 

  =  (200ρP2/S)/ (200000)2         (2)

  Do hai dây dẫn cùng làm bằng một chất liệu, cùng một công suất truyền tải và cùng một tiết diện nên ρ, P, S của hai dây bằng nhau.

  Lấy (2) chia cho (1) ta được: P1 = 2P2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF