YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?

  • A. Tăng lên hai lần.
  • B. Tăng lên bốn lần.
  • C.  Giảm đi hai lần.
  • D.  Giảm đi bốn lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có công thức tính tiết diện dây dẫn tròn là: S=Лd2/4 (d: là đường kính của tiết diện dây dẫn).

  Do đường kính giảm đi một nữa nên tiết diện giảm đi 4 lần (S tỉ lệ thuận với d2)

  → S giảm đi 4 lần nên điện trở R tăng 4 lần (S tỉ lệ nghịch với điện trở).

  → R tăng 4 lần nên công suất hao phí Php tăng 4 lần (do Php tỉ lệ thuận với điện trở R).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON