YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi hai lần?

  • A. 200 000V
  • B. 400 000V
  • C. 141 000V
  • D.  50 000V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công suất hao phí dưới hiệu điện thế U = 100000V

  Php= RP2/(100000)2  (1)

  Để giảm hao phí hai lần thì:

  Php/2= RP2/(U)2  (2)

  Lấy (2) chia cho (1) ta được:

  (Php/2)/ (Php)= (RP2/(U)2 )/ (RP2/(100000)2 )

  ⇔ 1/2 = (100000)2/U2 (chia phân số bằng nhân nghịch đảo)

  ⇔ 2=U2/(100000)2

  → U2=2(100000)2

  Suy ra: U=141000V

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON