YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới hiệu điện thế 100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí giảm đi hai lần?

  • A. 200 000V
  • B. 400 000V
  • C. 141 000V
  • D.  50 000V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công suất hao phí dưới hiệu điện thế U = 100000V

  Php= RP2/(100000)2  (1)

  Để giảm hao phí hai lần thì:

  Php/2= RP2/(U)2  (2)

  Lấy (2) chia cho (1) ta được:

  (Php/2)/ (Php)= (RP2/(U)2 )/ (RP2/(100000)2 )

  ⇔ 1/2 = (100000)2/U2 (chia phân số bằng nhân nghịch đảo)

  ⇔ 2=U2/(100000)2

  → U2=2(100000)2

  Suy ra: U=141000V

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON