YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ?

  • A. Tăng 2 lần. 
  • B. Tăng 4 lần
  • C. Giảm 2 lần.
  • D. Không tăng, không giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ tăng 2 lần.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON