YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện được rút ngắn đi hai lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ: 

  • A. Giảm 2 lần 
  • B. Tăng 2 lần
  • C. Giảm 4 lần .
  • D. Tăng 4 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Khi đường dây truyền tải được rút ngắn đi 2 lần thì điện trở dây dẫn cũng giảm đi 2 lần.

  Dựa vào công thức tính công suất hao phí :

  \({P_{hp}} = \frac{{{P^2}.R}}{{{U^2}}}\)

  → hao phí tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải cũng giảm đi lần.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124804

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON