ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng.

  Độ cao của âm

  • A. Là một đặc trưng vật lí của âm.
  • B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.
  • C. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.
  • D. Là tần số của âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B.

  Là một đặc trưng sinh lí của âm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE