YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB .Số ca sĩ có trong ban hợp ca là 

  • A. 16 người.       
  • B. 12 người.      
  • C. 10 người.       
  • D. 18 người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số ca sĩ là N , cường độ âm của mỗi ca sĩ là I

    LN – L1 = 10lg\(\frac{{NI}}{I}\) = 12 dB

  → lgN = 1,2

  → N = 15,85 = 16 người 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA