AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhạc cụ A đồng thời phát ra các họa âm có tần số: 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz. Nhạc cụ B đồng thời phát ra các họa âm có tần số: 30 Hz, 60 Hz. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Âm do nhạc cụ A phát ra cao hơn âm do nhạc cụ B phát ra.
  • B. Âm do nhạc cụ A phát ra trầm hơn âm do nhạc cụ B phát ra.
  • C. Âm do nhạc cụ A và B phát ra có độ cao như nhau.
  • D. Không thể kết luận được âm do nhạc cụ nào phát ra cao hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Âm do nhạc cụ A phát ra trầm hơn âm do nhạc cụ B phát ra.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>