AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có

  • A. cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau
  • B. cùng biên độ được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau
  • C.  biên độ khác nhau nhưng được phát ra bởi cùng một nhạc cụ
  • D. tần số khác nhau nhưng được phát ra bởi cùng một nhạc cụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A: Cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>