YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB-AC=6. Biết rằng \(\widehat{C}=\alpha, tan\alpha =3\). Giá trị của \(S_{\Delta ABC}\) là:

  • A. \(13\)
  • B. \(14,5\)
  • C. \(13,5\)
  • D. \(14\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(tan\alpha =\frac{AB}{AC}=3\)

   \(\left\{\begin{matrix} AB-AC &= &6 \\ \frac{AB}{AC}&= &3 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3AC-AC &= &6 \\ AB&= &3.AC \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} AC &= &3 \\ AB&= &9 \end{matrix}\right.\)

  \(S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.AB.AC=\frac{1}{2}.3.9=13,5\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF