YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB-AC=6. Biết rằng \(\widehat{C}=\alpha, tan\alpha =3\). Giá trị của \(S_{\Delta ABC}\) là:

  • A. \(13\)
  • B. \(14,5\)
  • C. \(13,5\)
  • D. \(14\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(tan\alpha =\frac{AB}{AC}=3\)

   \(\left\{\begin{matrix} AB-AC &= &6 \\ \frac{AB}{AC}&= &3 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 3AC-AC &= &6 \\ AB&= &3.AC \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} AC &= &3 \\ AB&= &9 \end{matrix}\right.\)

  \(S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.AB.AC=\frac{1}{2}.3.9=13,5\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF