YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ giác ABCD có AC=8, BD=10, \(\widehat{AOB}=30^{\circ}\). Giá trị của \(S_{ABCD}\) là:

   

  • A. \(20\)
  • B. \(22\)
  • C. \(16\)
  • D. \(18\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(AH\perp BD,CK\perp BD\) và \(CK=OC.sin30^{\circ}, AH=BD.sin30^{\circ}\)

  \(S_{ABCD}=S_{ABD}+S_{BCD}=\frac{1}{2}.AH.BD+\frac{1}{2}.CK.BD=\frac{1}{2}.BD.(AH+CK)\)

  mà \(AH+CK=(AO+CO).sin30^{\circ}=AC.sin30^{\circ}\)

  \(\Rightarrow S_{ABCD}=\frac{1}{2}.BD.AC.sin30^{\circ}=\frac{1}{2}.BD.AC.\frac{1}{2}=20\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 646

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF