YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ giác ABCD có AC=8, BD=10, \(\widehat{AOB}=30^{\circ}\). Giá trị của \(S_{ABCD}\) là:

   

  • A. \(20\)
  • B. \(22\)
  • C. \(16\)
  • D. \(18\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(AH\perp BD,CK\perp BD\) và \(CK=OC.sin30^{\circ}, AH=BD.sin30^{\circ}\)

  \(S_{ABCD}=S_{ABD}+S_{BCD}=\frac{1}{2}.AH.BD+\frac{1}{2}.CK.BD=\frac{1}{2}.BD.(AH+CK)\)

  mà \(AH+CK=(AO+CO).sin30^{\circ}=AC.sin30^{\circ}\)

  \(\Rightarrow S_{ABCD}=\frac{1}{2}.BD.AC.sin30^{\circ}=\frac{1}{2}.BD.AC.\frac{1}{2}=20\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA