AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2 tam giác vuông ABC (tại A) và A'B'C' (tại A') lần lượt có:  \(\widehat{C}=30^{\circ}\),BC=6, \(\widehat{C'}=45^{\circ}\), B'C'=4. So sánh AB và A'B'

  • A. \(AB>A'B'\)
  • B. \(A'B'>AB\)
  • C. \(AB=A'B'\)
  • D. Không thể so sánh được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:  \(AB=BC.sinC=6.sin30^{\circ}=6.\frac{1}{2}=3\)

  \(A'B'=B'C'.sinC'=4.sin45^{\circ}=4.\frac{1}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}\Rightarrow AB>A'B'\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>