YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 2 tam giác vuông ABC (tại A) và A'B'C' (tại A') lần lượt có:  \(\widehat{C}=30^{\circ}\),BC=6, \(\widehat{C'}=45^{\circ}\), B'C'=4. So sánh AB và A'B'

  • A. \(AB>A'B'\)
  • B. \(A'B'>AB\)
  • C. \(AB=A'B'\)
  • D. Không thể so sánh được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:  \(AB=BC.sinC=6.sin30^{\circ}=6.\frac{1}{2}=3\)

  \(A'B'=B'C'.sinC'=4.sin45^{\circ}=4.\frac{1}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}\Rightarrow AB>A'B'\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON